Budowa plantacji w partnerstwie prywatno-prywatnym

//Budowa plantacji w partnerstwie prywatno-prywatnym
Budowa plantacji w partnerstwie prywatno-prywatnym2018-06-18T09:12:15+00:00

Budowa plantacji w partnerstwie prywatno-prywatnym

Clearpoint Sp. z o. o., wraz z wykwalifikowanymi partnerami biznesowymi, realizuje budowę plantacji drzew tlenowych w ramach współpracy pomiędzy Spółką a osobami oraz podmiotami gospodarczymi.

Spółka, w ramach partnerstwa prywatno-prywatnego, zajmuje się budową plantacji w oparciu o indywidualnie wypracowane zasady współpracy, w szczególności ściśle ustalone obowiązki i przywileje stron. Partnerstwo prywatno-prywatne to szczególna forma współpracy, która przede wszystkim pozwala bardzo precyzyjnie określić wysokość zaangażowania kapitałowego, prawa własności oraz prawa do zysków z tytułu plantacji dla każdej ze stron.

Podobnie jak w przypadku budowania plantacji na zlecenie klientów proces tworzenia plantacji w partnerstwie prywatno-prywatnym uwzględnia następujące etapy:

 • wypracowanie modelu współpracy,
 • wypracowanie dokumentacji formalizującej model współpracy,
 • badanie składu chemicznego gleby,
 • planowanie i projektowanie plantacji,
 • przygotowanie terenu,
 • instalacja automatycznego systemu nawodnienia,
 • wykonanie odwiertów pod sadzonki,
 • nawożenie gleby,
 • budowa ogrodzenia plantacji,
 • instalacja systemu monitoringu,
 • ubezpieczenie plantacji.

Parametry referencyjne terenu pod plantacje drzew tlenowych:

 • powierzchnia 10 ha i więcej,
 • odczyn gleby: 5,5 pH – 9 pH,
 • ukształtowanie: tereny pofałdowane, płaskie, niecki
 • wymagana droga dojazdowa dla maszyn,
 • wymagany dostęp do linii energetycznej.

Przed przystąpieniem do prac, Clearpoint Sp. z o. o., przeprowadza badania składu chemicznego gleby. Wyniki badania warunkują budowę plantacji i przeprowadzenie nasadzeń.

Wszyscy zainteresowani budową plantacji drzew tlenowych w partnerstwie prywatno-prywatnym proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numer telefonu:

22 119 15 40

lub poprzez formularz kontaktowy