Badanie składu chemicznego gleby

//Badanie składu chemicznego gleby
Badanie składu chemicznego gleby2018-06-18T09:11:31+00:00

Badanie składu chemicznego gleby

Badanie składu chemicznego gleby oraz jej odczynu ma kluczowe znaczenie na etapie analizy opłacalności inwestycji w plantację drzew tlenowych.

Badania składu chemicznego gleby, w przypadku terenów uprawnych, najlepiej jest wykonywać w okresie pożniwnym albo w dowolnym okresie (kwiecień – październik) na terenach nieuprawianych.

Podstawowe parametry należy sprawdzać co najmniej raz na 4 lata. Warto jednak poszerzyć podstawową diagnostykę i wykonywać ją częściej, w celu lepszego poznania siedliska.

Eksperci Clearpoint Sp. z o. o. zalecają prowadzenie badań każdego roku oraz w szczególnych przypadkach raz na kwartał.

Zalecane badania gleby

 1. Podstawowa analiza gleby: oznaczenie pH (w KCl), zawartości fosforu (P2O5), potasu (K2O) oraz magnezu (Mg).
 2. Analiza gleby na zwartość w niej boru (B), miedzi (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe) oraz manganu (Mn).
 3. Oznaczenie pH wraz z wyliczeniem na jej podstawie dawki.

Zalecane badania dodatkowe

 1. Analizy oznaczenia azotu mineralnego w glebie.
 2. Oznaczenie S-SO4.
 3. Analiza poziomu próchnicy.
 4. Analiza węgla organicznego C-org.

Lista powszechnie stosowanych badań w zakresie analizy gleb rolniczych

 • makro-R (P, K, Mg, pH),
 • mikro (Cu, Zn, Mn, Fe),
 • mikro B (Cu, Zn, Mn, Fe, B),
 • azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
 • siarka (S-SO4),
 • próchnica (węgiel organiczny),
 • skład granulometryczny,
 • metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni),
 • woda,
 • suma zasad wymiennych (CEC).

Czas potrzebny na przeprowadzenie badania pobranych z gleby próbek zależny jest od liczby punktów pomiaru. Średni czas oczekiwania na wyniki badań zależny jest również od centrum badawczego. Orientacyjny czas oczekiwania na wyniki badań to minimum 30 dni.

Profesjonalne badania chemiczne gleby można przeprowadzić również w regionalnych rolniczych stacjach chemicznych. Wszystkie Okręgowe Rolnicze Stacje Chemiczne mają ustalony stały cennik dla wszystkich wykonywanych przez siebie usług.

Wszyscy zainteresowani przeprowadzeniem badań gleby proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numer telefonu:

22 119 15 40

lub poprzez formularz kontaktowy