Plantacje

/Plantacje
Plantacje2018-06-18T08:47:04+00:00

Najlepszym dowodem na bogate doświadczenie i wiedzę ekspercką spółki oraz osób zaangażowanych w jej działalność jest dynamiczny rozwój projektu tworzenia plantacji drzew szybko rosnących pl 983 cuiaviae superlative.

Clearpoint ukończyła tworzenie dwóch plantacji.

Lokalizacja plantacji

  • Pilewice – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim, w gminie Stolno. Według Narodowego Spisu Powszechnego (III 2011 r.) wieś liczyła wtedy 71 mieszkańców i jest najmniejszą miejscowością gminy Stolno.
  • Dolna Grupa – duża wieś kociewska w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz, na trasie linii kolejowej nr 208 Grudziądz – Laskowice Pomorskie, z przystankiem kolejowym Górna Grupa. Według informacji z 2006 roku, wieś liczyła 1030 mieszkańców.
  • Zasady Nowe  (szkółka) – wieś w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Świedziebnia. Według Narodowego Spisu Powszechnego (III 2011 r.) liczyły 251 mieszkańców. Są szóstą co do wielkości miejscowością gminy Świedziebnia. 1 stycznia 2011 r. zmieniono nazwę miejscowości z Nowe Zasady na Zasady Nowe.

Położenie geograficzne regionu wpływa korzystnie na uprawę drzew tlenowych. Województwo kujawsko-pomorskie nie stanowi odrębnego regionu naturalnego. Natomiast odznacza się przejściowością cech środowiska przyrodniczego. Przez jego obszar przebiegają liczne granice naturalne, m.in. geologiczne, geomorfologiczne, hydrograficzne, klimatyczne, geobotaniczne, przyrodniczo-leśne i faunistyczne.

Klimat

Klimat regionu plantacji pozostaje bez istotnego, negatywnego wpływu na plantacje drzew tlenowych. Województwo kujawsko-pomorskie leży w centralnej części Niżu Polskiego, w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego – od klimatu oceanicznego Europy Zachodniej do kontynentalnego Europy Wschodniej i Azji. Znajduje się w zasięgu różnorodnych mas atmosferycznych: morskich i kontynentalnych, polarnych, podzwrotnikowych i arktycznych, co jest przyczyną dużej zmienności pogody, zarówno z roku na rok, jak i z dnia na dzień.

Charakterystyka klimatyczna miejscowości

Charakterystyka klimatyczna miejscowości, w których umiejscowione są plantacje pozostaje bez istotnego negatywnego wpływu na efektywne prowadzenie plantacji drzew tlenowych. Dolna Grupa jest umiarkowanie ciepłą wsią. Miejscowość tę nawiedzają znaczne opady deszczu, nawet w najbardziej suchych miesiącach. Zgodnie z klasyfikacją klimatów Köppena-Geigera klimat ten jest określany jako Dfb. Średnia roczna temperatura we wsi Dolna Grupa to 7.6 °C, natomiast średnie roczne opady: 540 mm. Z kolei w obrębie wsi Pilewice klimat jest umiarkowany ciepły. Pilewice są wsią ze znacznymi opadami deszczu, nawet podczas najbardziej suchych miesięcy.

Charakterystyka glebowa regionu

Charakterystyka glebowa regionu jest korzystna. Użytki rolne zajmują 64,6% powierzchni ogólnej regionu (7. miejsce w Polsce). Grunty orne zajmują aż 56,2% powierzchni, co stawia województwo kujawsko-pomorskie pod tym względem na pierwszym miejscu w kraju. W województwie kujawsko-pomorskim przestrzennie dominują gleby średnich klas bonitacyjnych. Największy udział wśród gruntów ornych mają gleby klasy IVa – 27,6%, klasy IIIb – 22,8% i klasy IIIa – 13,5%. Gleby słabe (klasa V) i bardzo słabe (klasa VI) zajmują 20,1% powierzchni gruntów ornych. Wyznacznikiem potencjalnych możliwości produkcyjnych gleb są kompleksy rolniczej przydatności. Pod tym względem na obszarze województwa dominują gleby bardzo dobre, należące do kompleksów: pszennego bardzo dobrego (4,2%), pszennego dobrego (20,7%) i żytniego bardzo dobrego (28,7%), zajmując łącznie ponad 54% powierzchni gruntów ornych. Wysoką przydatność dla rolnictwa mają gleby brunatne, czarne ziemie i mady, występujące przede wszystkim na Równinie Inowrocławskiej, na pojezierzach: Chełmińskim, Dobrzyńskim, Krajeńskim i Gnieźnieńskim, a także w dolinach Wisły i Noteci.