Rosnąca roślina

Sadzimy

miliony drzew w Polsce

by wspierać Ziemię

Dowiedz się więcej

pobierz materiały informacyjne

Płuca ziemi

Pomóż

Inwestuj w ochronę Ziemi

Wspólnie możemy więcej

Inwestuj w ekologię

Pozostaw po sobie ślad

dla Ziemi i dla bliskich

Projekty ekologiczne

Dbamy o Ziemię

inwestujemy w naturalną energię

Płuca ziemi – ekologia

Nie bądź obojętny

pomóż ziemi

Inwestycje w ekologię

Nawet 60 000 zł w 6 lat

sprawdź ile możesz zyskać

Tworzymy i wspieramy innowacje

Tworzymy programy, które mają realny wpływ na środowisko. Łączymy branże, które do niedawna wydawały się stać po przeciwnych stronach celów biznesowych. Postrzeganą jako proces wymagający nieograniczonych nakładów finansowych ekologię, która jest ważnym aspektem naszego codziennego życia oraz rynek finansów, którego głównym zadaniem jest pomnażanie kapitału przy akceptowalnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Od teraz dzięki Clearpoint branże te stanowią spójną i efektywną całość. Unikatowe połączenie innowacyjnych projektów ekologicznych z inżynierią finansową zaowocowało realnymi rozwiązaniami, generującymi wymierne i materialne korzyści dla klientów

Inwestujemy w innowacyjne projekty ekologiczne

Realizujemy projekty ekologiczne, których model biznesowy pozwala na generowanie realnych korzyści dla firmy, inwestorów i klientów. Wszystkie podjęte przez nas projekty zostały dokładnie przeanalizowane. Dzięki doświadczeniu czerpanemu z obszarów inżynierii finansowej, prawa gospodarczego, podatkowego i finansowego, project management, ekologii i biotechnologii stworzyliśmy potencjał, który pozwala nam samodzielnie realizować większość projektów ekologicznych. Istotą naszej działalności jest ochrona środowiska. Korzystając ze wsparcia inwestorów oferujemy rozwiązania finansowe, zapewniające atrakcyjne stopy zwrotu. Model finansowania projektów inwestycyjnych został przygotowany tak, by każdy inwestor czerpał maksymalne korzyści, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów rynku finansowego i maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Każdego dnia na świecie jest wycinanych 860 kilometrów kwadratowych drzew

Dlatego zaangażowaliśmy się w program „Płuca Ziemi”, by ratować naszą planetę. Nadmierna wycinka drzew niszczy ekosystem. Wiemy, że świat potrzebuje drewna. Stawiamy sobie zadanie, by troszcząc się o lasy i mądrze inwestując, jednocześnie chronić planetę i wspierać przemysł drewniany przez dostarczanie pełnowartościowego substytutu surowca.

Dowiedz się więcej

Efekty inwestycji

0 Wartość projektu
0 dni Czas realizacji: 2015-2030
0 dni w roku Pracujemy 365 dni w roku
0 szt. Liczba drzew do posadzenia
0 ha Powierzchnia plantacji
0 ton Produkcja drewna
0 ton 1,11 mln czystego powietrza rocznie!

Inwestujemy, by ratować świat

Nasza misja

 • Ochrona wspólnego dobra

  Działalność Clearpoint koncentruje się na aktywnym życiu gospodarczym. Definiujemy i prowadzimy projekty o charakterze inwestycyjnym ze szczególną orientacją na rynek odnawialnych źródeł energii.

 • Społeczna odpowiedzialność

  Każdy planowany i zrealizowany projekt ma dla nas przede wszystkim walory edukacyjne, ekologiczne i finansowe. Bieżącą działalność realizujemy łącząc korzyści płynące dla środowiska naturalnego i dla nas oraz te, które są istotne dla inwestorów – zyski z inwestycji.

 • Plantacje drzew

  Każdego roku znika z powierzchni Ziemi ponad 860 kilometrów kwadratowych lasów. To stanowczo za dużo. Naszym celem jest odbudowa zielonych płuc Ziemi. Autorski model biznesowy, przygotowany przez specjalistów Clearpoint, pomnaża wspólne dobro, jakim jest tlen, a także zapewnia realne profity wszystkim tym, którzy biorą udział w projekcie.

 • Redukcja CO2

  Istotny wpływ na środowisko naturalne da się osiągnąć poprzez globalne inwestycje w zielone płuca Ziemi. Dlatego sadzimy drzewa, które, już po pierwszym roku, zwiększają produkcję tlenu a tym samym redukują ilość dwutlenku węgla w atmosferze.

Aktualności

Cele strategiczne

Głównym celem naszej działalności jest aktywny udział w procesie poprawy stanu środowiska na naszej planecie. Realizujemy projekty, których jesteśmy pewni. Stworzyliśmy i rozwijamy model biznesowy, mający na celu włączenie maksymalnej liczby uczestników, których głównym dążeniem jest ochrona środowiska przy jednoczesnym generowaniu realnych zysków z inwestycji. Połączyliśmy ekologię i finanse w sposób zapewniający wymierne korzyści dla wszystkich uczestników naszych programów. Wprowadziliśmy na rynek nową ideę i nową jakość.

Z każdym kolejnym rokiem zwiększa się nasza świadomość ekologiczna. Nowe regulacje prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne zmuszają świat do zmiany modelów biznesowych działalności produkcyjnych i usługowych. Drewno przestało być już towarem łatwym do zdobycia. Fakt ten musi zwiększać naszą świadomość, że każde krzesło, czy stół to fragment zielonych płuc ziemi, którymi oddychamy każdego dnia. To ważne byśmy szanowali to, co najważniejsze. Tlen jest życiodajny, niezbędny i nie może go zabraknąć. Dlatego aktywność biznesowa Clearpoint wspiera proces „ekologizacji” biznesu w Polsce i na świecie. Naszym głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez równoważenie poziomu zanieczyszczenia plantacjami drzew. Sadzimy ich miliony. Sadzimy je po to, by zmiejszyć ilość CO2 w atmosferze.

Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że zachowania proekologiczne są ważne, że nie należy zatruwać środowiska i że należy szczególnie dbać o nasze wspólne dobro – Ziemię. Jednak nie wszyscy aktywnie uczestniczymy w działaniach, które poprawiają środowisko. Teraz każdy z nas może zrobić o wiele więcej dobrego, na większą skalę, bez angażowania czasu. Program Płuca Ziemi wspiera obudowę zielonych płuc naszej planety. Dołącz do nas. Zbudujmy wspólnie największą plantację drzew.

Udział w projekcie „Płuca Ziemi” realizowanym przy udziale Fundacji „Płuca Ziemi” jest niepowtarzalną okazją do aktywnego wsparcia programu ochrony środowiska całej planety. Bez wysiłku, bez wychodzenia z domu, bez marnowania czasu. Państwa zaangażowanie po pierwsze wspiera środowisko, a po drugie stwarza Państwu okazję do osiągnięcia dodatkowych korzyści w postaci zysku z inwestycji. Warto nie być obojętnym na środowisko naturalne, warto zarabiać i co najważniejsze, warto być EKO. Posadźmy wspólnie 6 000 000 drzew.

Profil działalności

Inwestycje 100%
Produkcja drzewa 70%
Doradztwo 40%
Ochrona środowiska 40%
Recycling 40%
Nadzór i ochrona 40%