Strategia

//Strategia
Strategia2018-06-18T08:40:53+00:00

Celem strategicznym Clearpoint na lata 2018-2030 jest dalsze zwiększanie potencjału ilości posiadanych plantacji drzew szybko rosnących PL 983 Cuiaviae Superlative do łącznej powierzchni 1000 hektarów, utrzymująć stabilny wzrost rentowności, zapewniający uzyskanie zamierzonego  zwrotu z inwestycji dla Spółki i jej klientów.

Realizacja celu strategicznego zapewni Spółce długoterminowy, stabilny rozwój w oparciu o zasoby materialne i niematerialne oraz pomoże osiągnąć pozycję lidera rynku w 2030 roku. Clearpoint aby zrealizować wyznaczony cel strategiczny przyjęła  zestaw celów krótko i długoterminowych, który bezpośrednio przełoży się na działalność operacyjną w perspektywie kolejnych  6 i 14 lat.

Mierzalne i podlegające obiektywnym kryteriom oceny cele wyznaczają kierunki działań oraz aktywności poszczególnych jednostek, partnerów, pracowników i współpracowników, stanowiąc jednocześnie punkty orientacyjne dla wszystkich procesów biznesowych w firmie.

Dążąc do realizacji celów Spółka wyznaczyła także cele niefinansowe, które mimo iż nie opierają się na twardych, mierzalnych wskaźnikach  w ogromnym stopniu przekładają się na rozwój Clearpoint Sp. z o. o.. Wzmacnia to markę i pozycję rynkową firmy, jednocześnie stwarzając odpowiednie  warunki do realizacji  misji.