Misja

//Misja
Misja2018-06-18T08:40:34+00:00

Misją Clearpoint Sp. z o.o. jest kształtowanie postaw proekologicznych w biznesie poprzez propagowanie świadomości ekologicznej.

Istotą naszego biznesu jest udowadnianie możliwości łączenia, dwóch na pozór sprzecznych ze sobą działań, efektywnego pomnażania kapitału z jednoczesnym  wywieraniem korzystnego wpływu na środowisko naturalne. Życie pokazuje, że choć większość z nas deklaruje potrzebę ochrony przyrody to tylko na deklaracjach poprzestaje.

Zdajemy sobie sprawę i jesteśmy świadomi, że środowisko przyrodnicze ma wpływ na nasze zdrowie. Negatywne skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska dostrzegane są coraz częściej, dlatego nasza społeczna odpowiedzialność biznesu wyznacza nam standardy, które zobowiązują do realizacji modelu biznesowego w oparciu o działania w obszarze inwestycji proekologicznych i ochrony środowiska.

Misje spółki idealnie obrazuje nasze motto: „Inwestuj w naturę”, Chcemy uświadomomić dzisiejszy świat biznesu, że Nasze teraźniejsze działania są przyszłością Naszych dzieci.