Cele

//Cele
Cele2018-06-18T08:42:29+00:00

Cele krótkoterminowe na lata 2018-2023:

 1. Realizacja celu strategicznego na poziomie min.50% tzn.:
 • zakup gruntów do łącznej powierzchni 500 ha
 • nasadzenie 300.000 szt. PL 983 Cuiaviae Superlative
 • ubezpieczenie nowo tworzonych plantacji
 • zawarcie umów na sprzedaż surowca drzewnego z gwarancją ceny 250€ za m3
 • wyprodukowanie 150.000 m3 surowca drzewnego
 1. Zmiana struktury przychodów po przez stopniowe zastępowanie zysków operacyjnych z tytułu świadczonych usług finansowych na rzecz działalności konsultingowej w zakresie tworzenia plantacji na zlecenie:
 • Tworzenie plantacji w relacji B2B
 • Tworzenie plantacji w relacji B2C
 • Tworzenie plantacji dla sektora publicznego
 • Sprzedaż sadzonek
 • Konsultacje z zakresu budowy plantacji
 • Konsultacje z zakresu pielęgnacji i uprawy
 • Pielęgnacja i nadzór nad plantacjami
 1. Pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, pozwalającego na intensyfikację realizacji inwestycji.
 • Zakończenie rozmów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Prywatni Inwestorzy
 • Kredyt Inwestycyjny

Cele długoterminowe na lata 2018-2030

 1. Wypracowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Zbudowanie własnej sieci dystrybucji surowca, zapewniającej maksymalizację zwrotu z inwestycji
 • Zwiększenie zasięgu terytorialnego świadczonych usług doprowadzając do systematycznego zwiększania poziomu generowanych przychodów i zysku netto
 • Zbudowanie sieci przedstawicielstw we wszystkich województwach
 1. Postęp technologiczny
 • Uruchomienie laboratorium badawczego
 • Opracowanie innowacyjnych technik prowadzenia plantacji
 • uruchomienie stałej, długoterminowej współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i instytutami badawczymi
 1. Wprowadzenie spółki na rynek Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie.

Cele niefinansowe

 1. Wypracowanie obopólnie korzystnych relacji spółki z Inwestorami, klientami i kontrahentami w zakresie
 • Finansowania inwestycji
 • Tworzenia i prowadzenia plantacji
 • Świadczenia usług specjalistycznych
 • Rozwijania nowych technologii
 1. We współpracy z samorządami terytorialnymi podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej Polaków, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
 2. Redukcja emisji CO2 do atmosfery 111 ton/hektar/rok
 3. Ochrona starodrzewu Polskiego
 4. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

 

Business core

600 000 szt.

drzew tlenowych do nasadzenia

2030 rok

termin realizacji

1 000 ha

docelowa całkowita powierzchnia plantacji

300 000 m3

ilość uzyskanego surowca

110 000 ton

ilość zredukowanego dwutlenku węgla