O nas

/O nas
O nas2018-06-18T08:39:49+00:00

Clearpoint Sp. z o.o. rozpoczeła swoją działalność jako Kancelaria Odszkodowawcza Nobilis. Głównym obszarem działalności Kancelarii, była działalność odszkodowawcza na rzecz klientów oraz szeroko rozumiane doradzctwo w zakresie odzyskiwania kapitału z instrumentów finansowych. Dodatkowo bazując na 20-letnim doświadczeniu wysokiej klasy ekspertów rynku finansowego, zajmowała się doborem wyselekcjonowanych produktów inwestycyjnych.

Spółka z powodzeniem realizowała powierzone jej zlecenia, co w szybkim tepmie pozwoliło na uzyskanie stabilnej sytuacji finansowej. Profesjonalizm i wiedza, połącznone z dedykowaniem spersonalizowanych rozwiązań opartych o analizę finansową i osobistą klienta, wpłyneło na zbudowanie szerokiego grona zadowolonych klienów.

W konsekwencji przemyślanej strategii rozwoju, biorąc pod uwagę uzyskiwane wyniki finansowe oraz oczekiwania polskich Inwestorów i naszych klientów, postanowiliśmy opracować innowacyjny model biznesowy, mający na celu stworzenie dochodowej inwestycji przy jednoczesnym bezpieczeństwie kapitału.

W 2015 roku Spółka w związku z wprowadzeniem nowego modelu biznesowego przeprowadziła rebranding i dokonała zmiany struktury organizacyjnej.

Od dwóch lat koncetruje  swoje działania na realizacji projektu tworzenia plantacji drzew szybkorosnących PL 983 Cuiaviae Superlative o łącznej powierzchni 1000 hektarów, których głównym celem biznesowym jest produkcja surowca drzewnego.

Nasze dotychczasowe doświadczenia utwierdzają nas w przekonaniu o wysokiej wartości Clearpoint Sp. z o.o. i pozwalają z optymizmem spoglądać na jej biznesową przyszłość. Życzylibyśmy sobie, aby sukces Spółki mógł stać się również Państwa sukcesem.