Kariera

/Kariera
Kariera2018-06-08T10:00:42+00:00

Analiza dokumentów aplikacyjnych

Przesłane do nas CV oraz listy motywacyjne kandydatów poddajemy wstępnej selekcji, co pozwala nam zapraszać do następnych etapów osoby spełniające wymagania na dane stanowisko. Aplikacje muszą spełniać wymogi formalne, a zatem niezbędne jest dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wywiady telefoniczne

Z tej formy korzystamy w wyjątkowych sytuacjach; weryfikujemy i uzupełniamy informacje o kandydatach oraz udzielamy informacji o zakresie obowiązków na stanowiska, na które aplikują.

Spotkania rekrutacyjne

Wybranych kandydatów zapraszamy na co najmniej 2 rozmowy kwalifikacyjne; oceniamy kompetencje, wiedzę merytoryczną oraz motywację do pracy na danym stanowisku.

Wybór najlepszego kandydata

Po przeprowadzeniu rozmowy, ewentualnie po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, ostatecznie podejmujemy decyzję i składamy wybranej osobie ofertę pracy w Clearpoint.

Informacja zwrotna dla kandydatów

Kandydatom, którzy uczestniczyli w spotkaniach rekrutacyjnych przekazujemy informację zwrotną drogą telefoniczną lub mailową. Na każdym etapie rekrutacji gwarantujemy naszym kandydatom dyskrecję i zachowanie poufności. O przebiegu procesu rekrutacji informujemy również kandydatów, którzy zostali odrzucenie w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Co jest dla nas ważne?

Dla nas liczy się przede wszystkim atmosfera, jasny podział kompetencji i zadań oraz zorientowanie na cele krótko- i długoterminowe. W Clearpoint ważna jest kultura organizacyjna, którą budujemy w oparciu o najwyższe standardy kierując się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. Dbamy o budowanie dobrej atmosfery w firmie. Stawiamy na rozwój pracowników w międzynarodowym środowisku. Tworzymy przyjazne warunki do zdobywania wiedzy, rozwoju kompetencji i doskonalenia umiejętności. Wspieramy i rozwijamy biznes w obszarach sprzedaży, obsługi Klienta, marketingu, księgowości, finansów, prawa, zakupów i HR.

Masz dodatkowe pytania?

rekrutacja@clearpoint.pl