• + 48 22 119 15 40, + 48 505 306 993
  • biuro@clearpoint.pl

Powietrze nad Polską wymaga inwestycji

Powietrze nad Polską wymaga inwestycji

Powietrze w Polsce należy do najbrudniejszych w Unii Europejskiej. Ostatnie dane wskazują, że to właśnie nad naszym niebem jest najgorzej. Najnowszy raport o jakości powietrza Europejskiej Agencji Środowiska potwierdzają tragiczny stan środowiska.

Dane w raporcie pochodzą z 2012 roku, a z nich wynika, że normy zapylenia powietrza były przekraczane aż w 21 krajach. Polska jest zaś absolutnym liderem w emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu, nawet na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2003-12 emisja tego kancerogenu wzrosła w całej Europie o 21 proc. Eksperci wiążą to zjawisko z ogrzewaniem domów węglem, śmieciami i drewnem. Konsekwencje mogą być nieodwracalne. Europejska Agencja Środowiska uznała, że zatrucie spowodowane emisjami do atmosfery może być bezpośrednią przyczyną przedwczesnej śmierci nawet 432 tys. mieszkańców UE.

Za brudne powietrze odpowiada nasze uzależnienie od paliw kopalnych. W 2011 r. przeszło trzy czwarte energii w 33 krajach członkowskich Europejskiej Agencji Środowiska (oprócz krajów Unii to także: Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein i Turcja) wyprodukowano z węgla, ropy i gazu.

Najbardziej zatrważająco wygląda zanieczyszczenie benzo(a)pirenem, który jest silnie rakotwórczym organicznym związkiem chemicznym. Powstaje głównie w domowych piecach, w których spalane są węgiel, śmieci lub drewno, ale także w dymie papierosowym. Według unijnych norm jakości powietrza jego średnioroczne stężenie w powietrzu nie może przekraczać 1 ng na metr sześcienny. Z pomiarów wynika jednak, że aż jedna piąta obywateli Unii Europejskiej żyje w miejscach, w których ta norma jest przekraczana. Całą sytuacja dotyczy przede wszystkim obszaru Polski.

Pokazuje to powyższa zatrważająca mapa Europy. Kolory na niej oznaczają średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w nanogramach na metr sześciennych powietrza. Na terenach zielonych i ciemnozielonych stężenie tego związku nie przekracza 0,4 ng na metr sześcienny, żółty i ciemnożółty oznacza stężenie pomiędzy 0,4 i 1 ng na m sześciennego. Natomiast nad obszarami pokolorowanymi na czerwono i ciemnoczerwono stężenie benzo(a)pirenu przekracza unijną normę 1 ng na m sześciennych.

Źródło: „Raport o jakości powietrza 2015” Europejskiej Agencji Środowiska. Dane z 2012 r.

biuro@clearpoint.pl